Teolog för Livets skull! Teologi för världens skull! Ja, det är självklara inslag i en skapelseteologi som tar fasta på ständig nyskapelse. Av människor, av god vilja, skapelse och kreativitet. Skandinavisk skapelseteologi är inte någon form av kreationism som tolkar Bibelns skapelseberättelser som naturvetenskapliga beskrivningar. Fokus ligger inte på någon urhistoria, som ska bevisas, utan övertygelsen om  att Gud ständigt skapar nytt. Människan som skapats som avbild och förvaltare av Guds värld har ett särskilt ansvar. Hon blir medskapare.

Kreativitet, nytänkande och en teologi som tar klimathot, skapelse och alla människors lika värde på allvar är viktigare än någonsin. Kreativitet behövs också för en värld som blir alltmer polariserad. Att tillhöra ett folk och en nation är inte detsamma som medborgarskap. Inom en stat är vi ofta många folk och nationer, som lever tillsammans. En del tillhör majoriteten, andra en minoritet, som till exempel judar, samer och muslimer. Tillsammans kan vi alla vara stolta över ett gemensamt medborgarskap.

Varken stater eller nationer är enhetliga. Social ställning, kön och regionalt ursprung har stor betydelse. Att tro att nationen, till till skillnad mot staten är homogen, är en illusion.

Det behövs goda strukturer och institutioner som värnar om samliv mellan olika grupper och mellan människa och natur. Vi behöver också tänka nytt för att värna de människor som inte får skydd i sitt land, utan tvingas söka sig någon annanstans.

Detta är några exempel på frågor som en teologi för världens skull behöver resonera om.  Jag skriver en del om det  i den här lilla boken. Det är också något jag gärna berättar mer om. För Livets skull!