Så är den då klar! Och hemsidan fri från virus. Boken finns att beställa från Themis förlag  http://themisforlag.se/ eller på Adlibris.

Vid en bokpanel den 23 mars på LUX i Lund samtalar Ida Ölmedal, Sydsvenskans kulturchef, Johanna Gustafsson, lektor i etik vid CTR i Lund och jag om några teman i boken. Om världens och vår sårbarhet. Kl 18 på Lux i C 121 om inte corona ställer till det än mer.