Poesi och prosadagarna på Backåkra avrundades med ett samtal utifrån min bok Vi är inte idioter. Klimat, ekonomi, demokrati.

Susanna Alakoski ledde det med bravur. Och drog de långa linjerna till gamla tiders kvinnokämpar.

Det blev ett fint samtal med viktiga frågor om vad jag sett när jag bodde i USA och i Sydafrika. Om hur NPM växte fram och om hur människor idag dignar under rapporter.

Efteråt skrev Susanna Alakoski på facebook: ”Så roligt att samtala om din fantasktiska bok, brobygge, och alla de viktiga frågor den tar upp, från apocalyps kleptokrati, klimatförnekelse, antropocen till hushållslogik mm. Hoppas att texten får vingar och kommer många till mötes!