Inför sommaren funderar regionerna på hur de ska kunna stå redo med vaccin för alla som önskar det. Även på orter där människor inte är skrivna. För mig blir det ännu ett exempel på det absurda med regionalt ansvar för något som borde vara statligt.  Just nu handlar det om rätten att få bli vaccinerad.

Fantastiskt att så många vill!

Naturligtvis är det lite sorgligt att de stora imperierna, som så ofta i historien, sett till att först ta för sig  till sina egna medborgare. Däremot är det inte förvånande. Nationell vaccintillverkning borde vara det självklara svaret. Det är inte ett sätt att söka protektionistiska lösningar utan bör ses som ett komplement. Det är något som skulle öka den globala tillgången. Epidemiologen Anders Jeppson var en av de första som påpekade detta:

https://www.dagensarena.se/opinion/bygg-vaccinfabrik-sverige/

Men nu handlar det om regionerna. Eller kanske egentligen om hur riket ska styras för att bäst möta medborgarnas behov.

Det absurda är inte bara att SKR, en intresseorganisation som företräder Sveriges kommuner och regioner, förhandlar med regeringen om ersättningar för allt från smittskyddsmaterial till ersättning för vaccinering. Det är absurt därför att det är regionerna som har beskattningsrätt för att tillhandahålla sjukvård.

Absurt också för att SKR inte är en myndighet som kan ställas till ansvar vid nästa val. Det är närmast en facklig organisation för att tillvarata kommunernas och regionernas intressen. Alltfler börjar se hur detta utgör ett hot mot demokratin. Statsvetaren Bo Rothstein beskriver SKRs taktik som ”politisk utpressning” för att få ut så mycket som möjligt i statligt stöd.

Än mer absurt blir det när regionerna inte använder de pengar de fått i statligt stöd utan samlar i lador. Irene Svenonius, försöker driva region Stockholm som ett börsbolag. Hennes politiska linje tycks handla om att riva ner den generella välfärden, som byggts upp under lång tid. I stället ska människor själva finansiera sin sjukvård genom olika försäkringar. Det är ett både dyrt och ojämlikt system som USA lider under och som president Obama med alla medel försökte ändra på. Utan att lyckas särskilt väl.

Även i Sverige införs modeller från det privata näringslivet. Myndigheter börjar som Maciej Zaremba kallar det ”leka affär” med varandra, inom den styrform som kallas New Public Management. https://www.dn.se/kultur/maciej-zaremba-nej-basta-irene-svenonius-sjukvarden-ar-ingen-bilaffar/

Inga-Britt Ahlenius tecknar bakgrunden till varför NPM infördes. Hennes blick är kritisk.

Hon summerar:

Tjugo år senare får den här styrningsreformen ett namn, en akronym, som för många kommit att representera allt det de tycker illa om i staten – NPM.”  SvD 11 april 2021 https://www.svd.se/landet-under-den-tredje-frihetstiden

Jag tror att det är hög tid att ändra inriktning. Att regioner slutar leka affär och att staten tar ett helhetsgrepp över sjukvården. Det är mycket tveksamt om regioner ska bestämma över den. Åtminstone inte genom att leka affär.