014

Rosa Taikon var noga med att poängtera att även om man tillhör en etnisk grupp som den romska så är man också individ. Det finns bra och dåligt folk bland romer. Men man kan inte straffa hela gruppen som man gör när man gör upp register där två och fem åringar ingår. Då handlar det om diskriminering.

Rosa Taikon som snart är 90 berättade vid Teologifestivalen om hur det var när hon växte upp. Romer förhindrades att bo i hus och gå i skola, allt för att hålla dem utanför. Idag behöver vi gå vidare och se att de är människor som alla andra.

Snart ges Katarina Taikons böcker om Katitzi ut igen. Viktigt!