Hade förmånen att presentera min bok Vi är inte idioter. Klimat, ekonomi, demokrati, Korpens förlag (2023) på bokmässan.[

Tog upp de olika styrsystem som statsvetaren Sofia Nässström identifierar. Jag resonerar om dem i min bok. När människor känner sig svikna genom att de helt förväntas ta ansvar för sin egen välfärd ökar ropet på starka, odemokratiska ledare som Trump.  Liksom Näsström argumenterar jag för det demokratiska styret som handlar om framtidstro och emancipation. Där vi gemensamt tar ansvar, för varandra och för klimatet.