Här finns länken till samtalet mellan Albin Tanke och mig i Tankestudion i Malmö.

https://www.youtube.com/watch?v=9F_FzXqAZ1w

Så här presenterar Albin Tanke samtalet:

”I premiäravsnittet av Tankestudion samtalar jag med författaren och etikprofessorn Elisabeth Gerle som är aktuell med boken ”Vi är inte idioter – klimat, ekonomi, demokrati”. Titta gärna!
Vi talar om människosyn, marknadskrafter och de stora samhällsutmaningarna. Vilka värderingar önskar vi ska få fäste och utvecklas i vårt samhälle nu och i framtiden? Och hur bidrar teologi rakt in i frågor som rör klimat, ekonomi, psykologi, sociologi och demokrati?
Tankestudion är en samtalsserie i Svenska kyrkan Malmö där aktuella händelser diskuteras utifrån teologiska och existentiella perspektiv.”