Om Astrid, min fantastiska väninna, handlar den bok jag nu korrekturläser. Ja, inte bara om henne, utan om många fantastiska kvinnor och män, som gick samman för fredens och frihetens skull.  Det händer fortfarande över hela världen.

Vi åberopade ofta det norska citat som blivit bokens titel: Allt är omöjligt. Och vi ger oss inte.

Kanske är det precis vad människor även idag känner.