Den 10 februari publicerades min krönika om vetenskap, förnekelse och det alla är eniga om. Att klimatet förändras, pga av människan. Och att vi därför behöver stoppa koldioxidutsläppen. Men hur? Krönikan fick rubriken Lögnen frodas.

Precis när den publicerades hade näringsminister Ebba Busch äntligen lyssnat till näringslivet, som vill ha snabb energi och därför vill se havsbaserad vindkraft.  Nu. Snarast. I valrörelsen lät det annorlunda, vilket speglas i rubriken, som satts av tidningen.

Debatt: Lögnen frodas

Vad är sanning, frågade Pontus Pilatus. Frågan har följt människor i alla tider. Var skeptisk rådde Sokrates ännu tidigare.
Publicerad fredag 06:41
Ger vindkraft en bättre utsikt?
Ger vindkraft en bättre utsikt?Foto: Johan Hultgren

Alla forskare vet att frågorna påverkar resultaten. Inom humaniora och teologi är det omöjligt att exakt upprepa samma undersökningar som i ett labb. Ändå strävar många efter det via kvantitativa undersökningar. Men mycket beror på hur frågealternativen ställs. Forskare vill därför ogärna ge svartvita, entydiga svar, för att undvika kategoriska uttalanden.

Försiktighet när man drar slutsatser är en dygd. En dygd som är helt bortblåst på sociala medier, inte minst på Twitter. Där handlar det om att kasta ur sig vässade argument som andra vill dela.

Det påverkar också nyhetsjournalistiken som frestas återge de mest högröstade. Självklart ger detta stort svängrum för trollfabriker som pumpar ut förenklade svar. Sanningen kommer i kläm. Fakta blir mindre väsentligt. Principer, ideologier framstår som trista. Ändå. Strävan efter sanning får aldrig upphöra. Vi befinner oss mitt i ”slaget om verkligheten” som Bengt Kristensson Ugglas bok heter.

Nyligen ordnade Lunds universitet ett seminarium om kunskap, klimat och vetenskapsförnekelse. Alla är i princip överens om att klimatet förändras för att människors utsläpp har exploderat. Utsläppen måste därför minska. Men hur? Genom att bygga små kärnkraftverk? Klara tidigast om 15 år. Eller genom att satsa på havsbaserad vindkraft som går snabbt men där ryska intressen gör allt för att se till att det förhalas. För då kvarstår fossilberoendet.

Jag som ser Hanö-fyren blinka varje sommarkväll grubblar mycket över detta. Vill helst inte ha en vindkraftpark emellan. Men längre ut? Varför inte! Inte värre än att se Karlshamns oljetorn som bara försvinner i dimma. Visst vill jag tänka att jag lever i skapelsens morgon när jag rör mig över klipporna. Men jag inser att vi behöver el. Jag klarar mig fint på mina solceller på ön och uppmuntrar alla att satsa på solpaneler. Men för klimatet är det bråttom.

”Jag som ser Hanö-fyren blinka varje sommarkväll grubblar mycket över detta. Vill helst inte ha en vindkraftpark emellan. Men längre ut? Varför inte!”

Elisabeth Gerle

Näringslivet inser det och vill att alla energislag ska likabehandlas medan regeringen vill särbehandla kärnkraft med stora statliga bidrag. Men inte lurar det någon. Det kan hålla oss kvar i fossilberoende ytterligare några år. Och där finns mycket pengar att tjäna. För investerarna, men knappast för småfolket. Det göder ilska och vanmakt som driver misstro och konspirationsteorier. Där frodas lögnen.

Men sanningen är att näringslivet ställer om för fullt. EU driver på och alla sparar. Sanningen ska göra er fria, sa Jesus.

Elisabeth Gerle, präst och professor