884338.pdf

Gerle, Elisabeth.
Vi är inte idioter. Klimat, ekonomi och demokrati. Bokförlaget Korpen. 268 s. Litt. Danskt band.

Publiceras i BTJ-häftet nr 16, 2023. Lektör Jenny Kvick-Sandberg Recension

Elisabeth Gerle, född 1951, är präst och professor i etik. Hon har tidigare givit ut en stor mängd böcker så som Allt är omöjligt. Och vi ger oss inte (2020) och Sinnlighetens närvaro. Luther mellan kroppskult och kroppsförakt (2015) som ur ett teologiskt perspektiv närmar sig olika ämnen. Nu är hon aktuell med boken Vi är inte idioter. Klimat, ekonomi och demokrati där Gerle beskriver hur vårt samhälle och vår människosyn formats av samtidens politiska strömningar. Med hjälp av aktuell forskning diskuteras förflyttningen från offentlig till privat sektor och från medborgare till kund. Gerle hanterar det akademiska hantverket väl och lyckas med hjälp av aktuella och intressanta referenser beskriva olika typer av politiska ideologier och hur dessa påverkar synen på mänskligt värde. I Vi är inte idioter diskuteras på ett relevant och sakligt sett kopplingen mellan en växande kapitalistisk marknad och klimatförnekelse. Gerle tar avstamp från ett teologiskt perspektiv och argumenterar kring vikten av att en mer medmänsklig politik bör införas. Boken är ett intressant inlägg om samtidens rådande politiska strukturer och dess påverkan på människor och miljö.

Helhetsbetyg: 4.

Vi förbehåller oss rätten att vid behov korrigera recensionstexten.

Skalan för helhetsbetygen är femgradig enligt följande: 5 – Briljant
4 – Mycket bra
3 – Bra

2 – Ordinär
1 – Undermålig

Vid citat ska lektörens namn samt BTJ-häftet anges. Citatet får inte omfatta hela recensionen och inte heller ge en missvisande bild av recensionen. Vid tveksamheter beträffande rätten att citera kontakta vänligen BTJ.

Vänliga hälsningar BTJ