Nu är den stora containertankern flott i Suezkanalen. En lättnad för alla.

Samtidigt visar det hur ”just in time – leveranser snabbt kan förvandlas till ”just another time- leveranser”. Jag är inte ensam om att se det. Många över hela världen har påpekat det.

Så här i stilla veckan vänds blicken inåt. Vad är viktigt i livet? Frågan ställs när vi följer Jesus från Nasaret upp mot Jerusalem. En väg som kostade honom livet. Kärleken kostade då. Gör det också idag. Därför vänds blicken också utåt, mot medmänniskan och världen. Hur ska vi skapa ett samhälle som skyddar människors värdighet och skapelsens mångfald?

De jättelika containerfartygen ställer frågor. Inte bara om vart de ska och varifrån de kommer utan om vart vi som civilisation är på väg. Eller vart vi vill komma. Vetenskapens värld på SVT är ett utmärkt program som ofta ställer viktiga frågor. Utan att moralisera. Victoria Dyring tar oss med på spännande resor där de senaste forskningsrönen presenteras. Ofta väcker det nya tankar.

Samma kväll som containern drogs loss sändes ett program om modets inverkan på klimatet. Inte lite visade det sig.  Att det är så enkelt att näthandla har lett till att inte bara containerfartygen blir högre och bredare utan också att långtradartrafiken ökat enormt.

https://www.svtplay.se/video/30667462/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-sasong-34-e-handeln-framtidens-shopping?modalId=82mvd2G

8 procent av människans klimatpåverkan kommer från modeindustrin – dubbelt så mycket som från flyget. Samtidigt ökar konsumtionen av textil snabbt. Nu sätter textilindustrin hoppet till ny teknik som kan gynna både konsumenter, planeten och klädföretagen” skrev Moa Hällström i Svenska dagbladet.

https://www.svd.se/storre-miljobov-an-flyget–branschen-har-problem?fbclid=IwAR0V5C0-yWnvC2nLgsHSlr0UXnJwZwCK9ONJWsIBXg-FNL6IcxlplIEskgc

Och Erika Bjerström, SVT.s klimatkorrespondent, visar tre punkter där den svenska regeringen får kritik för att ha missat chansen att ställa om under coronapandemin. Satsningarna för att minska klimatutsläppen  är otillräckliga. Så visst handlar det också om politiska beslut. Allt kan och bör inte läggas på individen.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/klimatkorrespondenten-listar-tre-punkter-darfor-far-regeringen-kritik?fbclid=IwAR0Uigf3voCRegJIGY2voj7BWYM1svQhycbub5gZi3XfUa3nMUr3pdjNXBs

Pandemin eller den strandade tankern lär inte göra slut varken på frihandel eller på kapitlism om nu någon drömmer om det. Men utmaningarna borde kunna ge oss en chans att ändra riktning. För livets skull!

Min fråga går därför både till mig själv och till omvärlden. Kan vi ändra livsstil? Kanske behöver inte min självkänsla så många nya plagg. Kanske kan vi våga bära vintage även ur våra egna garderober som ofta är överfulla redan?

Djupast sett handlar det om frihet!

 

Ps. Om du vill se container ge sig iväg:

https://svenska.yle.fi/artikel/2021/03/29/fartyget-ever-given-i-suezkanalen-ar-nu-flott-och-pa-vag-mot-ett-bredare-parti-av