Människor är olika. Det har vi alltid varit. Det är fint! Det gör att vi ofta kan komplettera varandra. Den ena kan göra det, den andre något annat. Detta gäller i visst mån också om politiska partier med olika prioriteringar. Men när det gäller människovärdet bränner det till.

Om människors olikhet blir ett argument för att de ska behandlas olika, i praktiken sämre, i skolan, av polisen och i domstolar blir det något annat. Då urholkas grunden för de mänskliga rättigheterna och för demokrati och rättsstat. Istället för liberala demokratier framträder s.k. illiberala stater. Där anser totalitära politiker att de har rätt att stifta lagar som  underminerar oberoende domstolar och likhet inför lagen.

Att ständigt peka ut vissa grupper som hotande blir ett sätt att framställa dem som mindre mänskliga. Historien borde ha lärt oss att detta är en smygande process för att omänskliggöra vissa människor. Det går långsamt. Men det är farligt!

Advokat Anne Ramberg påpekade i sitt Sommar den 2 juli, att SD anpassar sin retorik efter det kan passera idag. Samtidigt verkar de för att Sverige ska följa Ungerns exempel och bli en illiberal stat. När de väl kommit till makten är det så dags. Därför var det en famös lunch som Ebba Busch Thor bjöd på.

Klart att man ska prata med alla människor och visa respekt. Men här handlar det inte om det utan om man bör förhandla med ett parti som systematiskt vill utesluta vissa människor ur den svenska gemenskapen, oftast muslimer men också judar. Det är en fråga som alltför många intervjuare glömmer att ta upp.

Namnet Kristdemokraterna förpliktar. Enligt en forskningsrapport från Linnéuniveristet framgår att de som identifierar sig som kristna inte vill inte minska flyktingmottagandet. Desto snålare mot sin främmande nästa är de som inte är kristna, men som förespråkar kristna värden.

Statsvetaren Magnus Hagevi menar att detta härmed ska tolkas som att de ”kristna värdena” framför allt är ett slagträ mot ickekristna, mot muslimer. http://www.dn.se/ledare/kristna-varderingar-ar-inte-alltid-det-man-tro

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7189271

När det gäller samarbetet med SD handlar det inte bara om deras rötter utan om det som med jämna mellanrum läcker ut mellan raderna och i mer privata kommentarer. Den framtid man strävar efter är den illiberala staten, som utesluter vissa människor. Just därför kan de inte bjudas in i värmen.

Inte för att alla deras väljare är onda. Inte heller för att de har sina rötter i nazismen, vars värderingar många fortfarande idealiserar. Det verkligt farliga är det samhälle de eftersträvar.  Det är ett samhälle och en stat som utesluter vissa människor beroende på hudfärg eller trostillhörighet.

När man seglar behöver man veta vart vinden blåser, inte bara just nu, utan om några timmar, i morgon. För att inte gå på grund. Och för att inte förlora sin själ!