Vad kan fredsmanifestationer, marscher och fredsresor göra åt ett spänt världsläge? Kanske mer är vi tror! De kan bryta människors vanmakt och visa att många vill  ha fred och avspänning. Det skapar hopp! Och det sätter press på politiker att ta fredsfrågorna på allvar.

Eva Moberg bemötte kritiken mot Den Stora Fredsresan i DN. I en krönika ”Pingstliljor mot missiler” beskrev hon resan med orden ”medveten naivitet”. För att bilda opinion. När jag forskar i arkiven tror jag att hon har alldeles rätt. Resan gav hopp åt många. Och otroligt många människor engagerade sig.  Sålde fredsblommor. Ordnade möten, konserter, gudstjänster.

Kanske är det dags för en ny fredsresa till kärnvapenmakterna? Tills vidare skriver jag och berättar om:

”Pingstliljor mot missiler – Om ett nygammalt projekt!