Tänk positivt – och bli frisk!

När president Trump lämnade sjukhuset, fylld av optimism utstrålade han framtidstro. Han vet nu vad covid 19 innebär, säger han. Inte genom att läsa böcker eller att lyssna till forskarna, utan genom egen erfarenhet. Detta är ett underbart budskap för hans anhängare som allt starkare sluter upp bakom sin ledare som uppträder med alltmer rojalistiska ambitioner.

Björn av Kleen kommenterar i en viktig artikel i Dagens Nyheter:

När Donald Trump insjuknar i covid-19 blir halva statsapparaten medberoende. Presidentens livläkare reducerar sig till talesperson för Trumps ”positiva tänkande”. Men fansen utanför sjukhuset uppskattar hans revolt mot vetenskapssamhället….Trumps religion är ”positivt tänkande”, föreställningen om att man kan hålla sjukdomar stången genom glada tankar. Sådana hjärnspöken kan man möjligen unna en kliniskt överviktig 74-åring som åkt på covid-19. Liksom fansen utanför sjukhusgrinden som åt söndagsmiddag med bara händerna ur samma kartong.
Men det är oroande när läkare reducerar sig till representanter för samma pseudovetenskap. I söndags erkände Trumps livmedikus Sean Conley svart på vitt att han förvrängt uppgifter om Trumps tillstånd i helgen. ”Jag ville återge den positiva känsla som vi och presidenten känner och jag gjorde det för att inte påverka sjukdomens förlopp”. Conley, som är osteopat, framträdde i vad som såg ut som en skräddarsydd läkarrock.”Institutionerna har inte räddat oss”, heter ett kapitel i den ryskamerikanska journalisten Masha Gessens nya bok ”Surviving Autocracy”. Helgens desinformation från militärsjukhuset bekräftar den diagnosen.
Trump har gjort halva statsapparaten medberoende. James Phillips, chefen för katastrofmedicin på Walter Reed, kunde inte hålla sig när Trump tvingade Secret Service att köra runt honom utanför sjukhuset. Presidentens hermetiskt tillslutna fordon maximerar risken för smittospridning. ”Kommenderade av Trump att riskera sina liv för teater”, twittrade Phillips. ”Detta är galenskap”.
Livläkarens lögner om Trumps tillstånd uppdagades när Vita husets stabschef Mark Meadows gav en motstridig bild av presidentens hälsa. Det var i ett bakgrundssamtal med reportrar. Uppgifterna tillskrevs först en anonym källa med ”kännedom om presidentens hälsa”.

https://www.dn.se/varlden/bjorn-af-kleen-positivt-tankande-ar-en-religion-for-trump-och-lakarna-hakar-pa/

Det Björn av Kleen inte skriver är att denna tro på positivt tänkande är ett viktigt inslag i den framgångsteologi som genomsyrar många av de evangelikala väljare som utgör Trumps kärntrupper. Denna teologi kräver lojalitet till ledaren och hävdar att du får framgång och rikedom genom att ge minst tionde av dina inkomster.  Länge har den dragit fram som en farsot i Afrika och Latinamerika. I Brasilien har detta fört Bolsonaro till makten.

Denna ideologi blir också allt tydligare hos Ebba Busch och KD. Där finns framstegsoptimismen och det hårda tonläget mot förlorarna. Inte minst präglas samtidens nykonservatism av en misstro mot klassiska demokratiska institutioner. Istället framställs familjen och den religiösa församlingen som de enheter, ja de alternativ, som bygger det goda samhället. Retoriken tar sig ofta uttryck i en kritik mot liberalism som sägs vara för individualistisk.

Men individualism och liberalism är stora begrepp som inte behöver betyda atomism, utan kan syfta på att människor ingår i och söker sig till många överlappande gemenskaper.  Också för att förbättra samhället.