Teolog för Livets skull! Teologi för världens skull! Ja, det är självklara inslag i en skapelseteologi som tar fasta på ständig nyskapelse. Av människor, av god vilja, skapelse och kreativitet. Skandinavisk skapelseteologi är inte någon form av kreationism som tolkar Bibelns skapelseberättelser som naturvetenskapliga beskrivningar. Fokus ligger inte på någon urhistoria, som ska bevisas, utan övertygelsen om  att Gud ständigt skapar nytt. Människan som skapats som avbild och förvaltare av Guds värld har ett särskilt ansvar. Hon blir medskapare.

Kreativitet, nytänkande och en teologi som tar klimathot, skapelsen och alla människors lika värde på allvar är viktigare än någonsin. Kreativitet behövs också för en värld som blir alltmer polariserad.

Det behövs goda strukturer och institutioner som värnar om samliv mellan olika grupper och mellan människa och natur.

Detta är några exempel på frågor som en teologi för världens skull behöver resonera om.  Jag skriver en del om det  i den här lilla boken American Perspecitves meet Scandinavian Creation Theology. Det är också något jag gärna berättar mer om. För Livets skull!

Några förslag på föreläsningar:

GUD OCH MAZARINER. Om skapande och knådande och allt det vardagliga.

TA KROPPEN MED I TRON

KYRKA OCH NATION. Nya vägar i väglöst land

KÄNSLA OCH FÖRNUFT.

 

Om något av detta kommer jag gärna och talar om när det passar.