https://sverigesradio.se/avsnitt/1687045

Så var det dags för ännu ett filosofiskt rum på P1. Den här gången handlar det om samhället håller på att gå mot mer välgörenhet istället för att slå vakt om välfärd.  Som jag skrev om i Dagens Nyheter den 4 mars är jag bekymrad över att starka krafter underminerar samhällskontraktet som handlar om välfärd för alla.  Bakom välfärdstanken finns en tanke om ömsesidighet. Just idag är det du som behöver hjälp. Nästa gång kan det vara jag. Det skapar en solidaritet.

Välgörenhet utgår däremot ofta från att det alltid är jag som kan ge. Det finns en inbyggd ojämlikhet i systemet. Men det betyder inte att välgörenhet alltid är fel. Det kan vara rätt och nödvändigt. Ibland för att avvärja akut nöd för en människa lång bort, eller utanför min butik. Det är viktigt att göra gott mot sin medmänniska. Också för att inte bli avtrubbad och omänsklig. För insikten om att vi alla är människor med ett  unikt värde är djupast sett det som ligger bakom demokrati. Och välfärdsstat. Som teolog och kristen ser jag det som en del av att vi alla är skapade till Guds avbild. Något vi delar med judar och muslimer.

I vissa situationer är det viktigt med välgörenhet. I filosofiska rummet försöker jag att inte ställa välgörenhet helt emot välfärd utan se det som ett komplement. Dock inte som ersättning. Det tror jag är farligt.

==============

I DN 4 mars varnar för jag för den ekonomi som förvandlar människor till kunder på en global marknad och överlåter alltfler områden i samhället åt marknadskrafterna. På sikt är detta någon som underminerar samhällskontraktet och demokratin. Länken till DN finns nedan. På en tidigare blogg finns texten som pdf

https://www.dn.se/kultur/den-nyliberala-epoken-har-skadat-kanslan-av-delaktighet-i-samhallet/ På bloggen finns texten som pd

Senaste boken.